Leefbare wijken
en bewoners die meedoen

In een maatschappij waarin individuen steeds meer verantwoordelijkheid hebben, kan het een uitdaging zijn om samen te werken aan veilige en leefbare buurten, wijken of complexen. Maar hoe weet je wat bewoners willen? Hoe zorg je ervoor dat mensen betrokken zijn en meedenken? BIC kan daarbij helpen!


Hoe zorg je ervoor dat mensen met verschillende culturele achtergronden fijn samen kunnen wonen? Hoe voorkom je overlast van ongedierte of afval? Hoe maak je mensen enthousiast om hun buurt duurzamer te maken? Hoe krijg je mensen zover om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid van hun buurt?

Om deze vragen te beantwoorden, doen we eerst een stakeholder- en/of omgevingsanalyse, waarin we de belanghebbenden en de omgeving onderzoeken. Daarna gebruiken we de BIC-methode om te begrijpen wat mensen drijft en tegenhoudt om gewenst gedrag te vertonen. Tot slot werken we samen aan de beste oplossingen voor deze uitdagende vraagstukken.

Hoe kunnen wij helpen

We geven je inzicht in het gedrag van je doelgroep, helpen je met de beïnvloedingsstrategieën en helpen je met het bedenken van concrete oplossingen voor gedragsvraagstukken.

Onderzoek

Kwalitatief / kwantitatief onderzoek naar drijvers & barrières bij de doelgroep

Associatie-onderzoek

Communicatie

Ontwikkelen communicatiestrategie 

Toepassen van gedragsinzichten in communicatie-uitingen   

Optimaal gebruik maken van de beschikbare ‘touchpoints’ (contactmomenten) 

Behavioral design

Behavioral design workshop: welk vraagstuk ligt er en welke oplossingen lijken daarbij te horen? 

Reviews

Kundige adviseurs

Wij dragen er zorg voor dat onze professionele activiteiten worden uitgevoerd door personen die bekwaam zijn om interventies in bepaalde contexten te ontwerpen, ontwikkelen, en te evalueren.

Context fit

Wij overwegen tot op welke hoogte gedragswetenschappelijke interventies de geschikte interventie zijn in een bepaalde context.

Integriteit

Wij handelen eerlijk, zijn open en transparant bij het ontwikkelen van interventies op basis van gedragsinzichten.

Cases

Reviews

Woonin Utrecht

Ik heb Bo bij verschillende gelegenheden ingezet: werkdrukonderzoek, projecten over leefbaarheid en een intern gedragsproject en altijd met een supergoed resultaat en erg fijn in de samenwerking.

Ariadne Harsta - lid directieteam en manager directiezaken