2DII

Wat motiveert mensen tot of weerhoudt hen juist van (duurzaam) beleggen?

Jaar project

2021 en 2022

Thema

Financieel gedrag

Product / Dienst

Gedragsonderzoek

Beschrijving

Duurzaam beleggen stimuleren met gedragsonderzoek voor de EU

Resultaten

Inzicht in de drijvers en barriéres van duurzaam beleggen2Degrees Investing Initiative is een non-profit denktank die een aantal van werelds grootste onderzoeksprojecten in sustainable finance coördineert. Dit was weer onderdeel van het grotere Level EEI project van de EU, dat als doel heeft om financiële producten die de energietransitie versnellen aantrekkelijker te maken.

Wij hebben kwalitatief onderzoek voor 2DII uitgevoerd om inzicht te krijgen in de drijvers en barrières van retail klanten voor duurzaam beleggen. We hebben een rapportage opgeleverd met bevindingen van 30+ face to face interviews en 2 focus groepen, met daarin inzichten in de verschillende drijvers en barrières die mensen ervaren bij duurzaam beleggen.

Wij droegen bij aan het onderzoek voor Nederland, maar er is in nog 5 landen onderzoek verricht: België, Italië, Polen, Spanje en Zweden.

De rapporten met de inzichten per land zijn op de website van 2DII te vinden: https://2degrees-investing.org/resource/the-6-national-country-report/

Een tipje van de sluier van de inzichten:

➤ Er bestaat een flinke intentie-gedrag kloof wat betreft het financieren van de groene energietransitie. Oorzaken zijn gebrek aan kennis, hoge informatiekosten, en een gebrek aan vertrouwen bij de consument.

➤ Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de pensioenfondsen in Nederland. Van deze 6 EU landen heeft Nederland 50-70% van de marktpotentie voor pensioenfondsen in handen.

We gaan graag met je in gesprek over hoe je deze - en andere inzichten kunt toepassen om duurzaam beleggen aantrekkelijker te maken!

We werken met toonaangevende klanten in de private en publieke sector.