BAM

Hoe zorg je dat passanten een werkvak veilig passeren? En wat kan helpen om medewerkers verantwoordelijker en veiliger gedrag te laten vertonen?

Jaar project

2022

Thema

Veilig gedrag

Product / Dienst

Gedragsonderzoek en interventieontwikkeling

Beschrijving

Ongevallenpreventie met gedragsinterventie

Resultaten

Banners voor passanten en medewerkers

We voerden gedragsonderzoek uit (literatuuronderzoek, observatie tijdens projectbezoeken, en interviews) en op basis daarvan ontwikkelden we verschillende interventies, die ertoe moeten leiden de kans op (ernstige) ongevallen tijdens werkzaamheden in de publieke ruimte te voorkomen. Zo hebben we banners ontwikkeld die passanten aanzetten het werkvak veilig te passeren, en banners voor BAM medewerkers om zich verantwoordelijk en veilig te gedragen tijdens het werk.

We werken met toonaangevende klanten in de private en publieke sector.